Reiniging na brand
bus LVM PRO
BLUSPOEDER VERWIJDEREN EN OPRUIMEN

Uw specialist in het reconditioneren na brand - en waterschade

LVM pro is een serviceverlenend bedrijf dat zich richt op herstel na brand- en waterschade, alsook op de reiniging na een geval van overmacht.
LVM pro biedt hulp wanneer u, als particulier, niet meer weet van welk hout pijlen maken.
Onze firma heeft inmiddels 20 jaar ervaring in specifieke reinigings- en saneringswerken, dewelke u allemaal kunt terugvinden op deze site.
Wij garanderen u een ongeziene klanttevredenheid, transparantie en empathie!

Reiniging en sanering na brand-, water- en mazoutschade.

Renovatie en schilderwerken na brand-, water- en mazoutschade..

Textielreiniging na brand-, rook- en roetbevuiling.

Reiniging na bouw, verbouw, nieuwbouw en renovatiewerken. Gevelreiniging.

Spoedinterventies ter redding en behoud bij schadegevallen.

Ontruiming, verhuis en opslag van volledige inboedels.

Reiniging en desinfectering na bevuiling/verwaarlozing.

Reiniging, sanering en droging na vocht-, water- en modderschade.

Reiniging na bevuiling door (blus)poeder.

Reiniging en reconditionering van elektrische apparaten.

Specifieke geurneutralisering .

Totaalreiniging op plaatsen waar geen elektriciteit/water beschikbaar is.

Recent Werk

Hier een aantal voorbeelden van onze werken

Reiniging na brand keuken

Reiniging na brand.

Vocht en waterschade bijkeuken

Reiniging na waterschade

Reiniging werkplek

Overige reinigingswerken.